Bezplatná infolinka

Na všetky otázky súvisiace s poskytovateľmi pomoci po vypuknutí pandémie koronavírusutýmto Vám odpovieme aj na bezplatnej telefonickej infolinke.

pondelok - nedeľa 8:00 - 16:00

0800 221 051

Pre ľudí s poruchami sluchu ponúkame možnosť telefonátu s online prepisom. Po kliknutí na obrázok a vyplnení formuáru Vám operátor zatelefonuje a počas telefonického rozhovoru na stránke uvidíte Vašu komunikáciu prepísanú vo forme textu.