Poskytujeme záujemcom sociálno-právne poradenstvo, aktuálne informácie o pomoci ohľadom COVID-19 v jednotlivých okresoch a prípadnú pomoc pri komunikácii s inštitúciami. Zároveň poskytujeme možnosť sociálneho kontaktu v prípade osamelosti.

Kontakty:

Prešov, Sabinov, Svidník: Andrea Pavlovská, pavlovska@unss.sk, 0911 496 641

Bardejov, Stará Ľubovňa, Lipany: Tatiana Sabolová, sabolova@unss.sk, 0910 482 781

Poprad, Levoča, Kežmarok: Gabriela Lazorová, lazorova@unss.sk, 0911 496 617

Humenné, Vranov n. Topľou, Medzilaborce, Snina: Veronika Schmidtová, vschmidtova@unss.sk, 0911 636 460