Distribúcia rúšok zdarma pre 80 a viac ročných občanov. Distribúcia rúšok pre 70 a viac ročných občanov, odkázaných na sociálnu pomoc, osamelých a hendikepovaných.